Visie: voldoende inkomen voor iedere burger

Voldoende inkomen voor elke burger. Een inkomen, waarmee je prettig kunt rondkomen, zodat jij en je naasten plezierig kunnen leven en je bezig kunt zijn met de dingen die voor jou belangrijk zijn. Zodat je bijvoorbeeld vaker kunt gaan wandelen, weer kunt studeren of zorgen voor je naasten zoals jij dat wil. Een inkomen waarmee je al je vaste en noodzakelijke lasten kunt voldoen en daarnaast kunt reserveren voor de activiteiten die jij belangrijk vindt.  

 

Missie: door financiële zelfredzaamheid persoonlijke doelen bereiken

Graag help ik individuen, ondernemingen en overheid  bij het formuleren van hun visie en financiële strategie. Dat kan gaan om overheidsbeleid,  een ondernemingsstrategie, maar ook om een budgetplan.

Doel is om mijn brede financiële expertisie, strategische ervaring en communicatie-coachingsvaardigheden ten dienste te stellen aan personen en organisaties die oprecht willen werken aan een goede balans tussen indivduele inkomsten en uitgaven. Zelfredzaamheid is hierbij het doel.

 

Authentiek, onafhankelijk en professioneel

Herma Geboers Consultancy kenmerkt zich door authenticiteit, onafhankelijkheid en professionaliteit. Met een lange staat van dienst en een goede naam in de financiële sector. Ik ben breed geschoold. Niet alleen in wat betreft financiën, maar ook op het gebied van communicatie en coaching.  Klik hier voor meer informatie

"It’s not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change.” 
(Charles Darwin)