Visie & Missie

Visie: voldoende inkomen voor iedere burger

Voldoende inkomen voor elke burger. Een inkomen, waarmee je prettig kunt rondkomen, zodat jij en je naasten plezierig kunnen leven en je bezig kunt zijn met de dingen die voor jou belangrijk zijn. Zodat je bijvoorbeeld vaker kunt gaan wandelen, kunt studeren of zorgen voor je naasten zoals jij dat wil. Een inkomen waarmee je al je vaste en noodzakelijke lasten kunt voldoen en daarnaast middelen hebt voor de activiteiten die jij belangrijk vindt.

Missie: door financiële zelfredzaamheid persoonlijke
doelen bereiken

Graag help ik individuen, ondernemingen en overheid  bij het formuleren van hun visie en strategie op het gebied van financiën. Dat kan gaan om overheidsbeleid,  een ondernemingsstrategie, maar ook om een budgetplan.

Doel is om mijn brede financiële expertise, strategische ervaring en communicatie-coachingsvaardigheden ten dienste te stellen aan personen en organisaties die oprecht willen werken aan een goede balans tussen indivduele inkomsten en uitgaven. Zelfredzaamheid is hierbij het doel. 

Authentiek, onafhankelijk en professioneel

Herma Geboers Consultancy kenmerkt zich door authenticiteit, onafhankelijkheid en professionaliteit. Met een lange staat van dienst en een goede naam in de financiële sector. Ik ben breed geschoold. Niet alleen in wat betreft financiën, maar ook op het gebied van communicatie en coaching en zet ook graag mijn creativiteit in.  Klik hier voor meer informatie

“It’s not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change.”
(Charles Darwin)

Diensten

Met mijn financiële expertise, kennis over mens en gedrag en communicatie/ coachingsvaardigheden help ik overheid, ondernemingen en individuen om te komen tot passende strategie om uitgaven en inkomsten in balans te brengen.

Visie & Missie

Mijn visie: voldoende inkomen voor iedere burger. Mijn missie: actief bijdragen aan financiële zelfredzaamheid van alle burgers door strategie en coaching

Contact

Wilt u dat ik contact met u opneem? Om van gedachten te wisselen of kennis te maken? Dat doe ik graag. Vul dan het contactformulier in, e-mail of bel. Zie mijn contactgegevens elders op deze website.